Tijdige hulp bij betalingsproblemen kan grotere problemen voorkomen. Daarom starten gemeente Dordrecht, Sociaal Wijkteam Dordrecht, Trivire en Woonbron per 1 maart 2019 de pilot ‘Vroeg Eropaf’. We werken samen om mensen met een beginnende betalingsachterstand in Wielwijk, Crabbehof en Krispijn snel weer op de rails te krijgen.

Hoe gaat het in zijn werk?
Wanneer iemand een achterstand heeft, bijvoorbeeld in de betaling van huur, dan geeft de corporatie (na het doorlopen van de eigen stappen om de betalingsachterstand met de huurder op te lossen) een signaal aan Sociaal Wijkteam Dordrecht. Een medewerker van het betreffende wijkteam gaat dan bij diegene langs voor een afspraak. Samen kijken ze wat er nodig is om de betalingsachterstand onder controle te krijgen. Mensen mogen zelf beslissen of ze door het Sociaal Wijkteam geholpen willen worden. Vroeg Eropaf start als pilot in de wijken Wielwijk, Crabbehof en Krispijn. De bedoeling is dat het later in alle Dordtse wijken wordt opgepakt.


Samen tegen armoede

In Dordrecht is armoede helaas aan de orde van de dag. Zo’n 9.600 huishoudens hebben concreet risico op (problematische) schulden en bij ca. 4.500 huishoudens zou hier al daadwerkelijk sprake van zijn. In 2017 ontving de Sociale Dienst Drechtsteden ca. 900 schuldhulpverzoeken van Dordtenaren. Leven in armoede en/of met problematische schulden heeft ingrijpende persoonlijke en maatschappelijke effecten. Daarom heeft de gemeente samen met maatschappelijke partners in de stad het programma ‘Samen tegen Armoede’ opgesteld. Het project Vroeg Eropaf is onderdeel van dit programma.

Wethouder Peter Heijkoop: “Mensen met schulden melden zich in veel gevallen te laat aan voor schuldhulp. Meestal schamen zij zich voor hun schulden of hopen deze nog zelf op te lossen. Schulden kunnen hierdoor flink oplopen. We willen daarom zo vroeg mogelijk hulp bieden.”