Dordrecht West

Onder Dordrecht West vallen de wijken Crabbehof, Wielwijk en Krispijn.  Ook Zuidhoven, industriegebied West, de buitengebieden tot en met Willemsdorp of omgeving vallen hieronder.

Inwoners van Dordrecht West zijn welkom op het inloopspreekuur op locatie Crabbehof of op locatie Centrum (Bankastraat 10).