Verwijzers

Mensen die vragen of zorgen hebben, zoeken hulp vaak dichtbij of uiten zich bij mensen die ze kennen. Ze gaan naar de huisarts, de leerkracht, de kerk of moskee. Ze kloppen aan bij de huismeester, bij het wijkcentrum of de wijkverpleger. Kortom, tijdens het (vrijwilligers)werk krijgt iedereen weleens te maken met vragen van bewoners of zorgen over iemand of een gezin. Je kunt dan bij het Sociaal Wijkteam terecht.

Intercollegiaal overleg of direct aanmelden

Je kan bij het wijkteam terecht om even te overleggen, je zorgen te bespreken of direct iemand aan te melden, mits je hiervoor toestemming hebt van degene over wie het gaat. Is die er niet, dan is overleg mogelijk waarbij de persoon of het gezin anoniem blijft. Direct aanmelden kan door (samen met de bewoner) bijgevoegd aanmeldformulier in te vullen en te mailen naar het betreffende wijkteam. Degene kan zich natuurlijk ook zelf aanmelden op locatie bij het Sociaal Wijkteam. Is iemand hier fysiek niet toe in staat, dan komen we graag bij diegene thuis.
Neem het liefst contact op met het Sociaal Wijkteam in de wijk waar de bewoner woont. Is dit niet bekend, dan kies je zelf voor een wijkteam. Het Sociaal Wijkteam is ook regelmatig aanwezig op verschillende locaties in de stad, zoals op (voor)scholen of in het wijkcentrum.

Aanmeldformulier Downloaden

Specialistische jeugdhulp

Medewerkers van diverse organisaties voor maatschappelijke ondersteuning, jeugdhulp en de Jeugdteamprofessionals hebben de krachten gebundeld in het Sociaal Wijkteam. Ieder met een brede deskundigheid en hun eigen specialisme. Denk aan kennis over zorg, jeugd, onderwijs, werk en inkomen, hulp bij schulden of het wegwijs maken in de wijk.
Met meervoudige, complexe vragen rondom een jeugdige of gezin, kun je dus terecht bij het Sociaal Wijkteam. Mogelijk pakt de jeugdprofessional binnen het wijkteam deze vragen dan op. Specifieke jeugd- & gezinsvragen bijvoorbeeld met betrekking tot Veilig Thuis en/of een aanvraag voor specialistische jeugdhulp kun je daarnaast ook nog stellen via T 088 892 88 87 (Bureaudienst Jeugd, op werkdagen van 13.30 tot 17.00 uur).

Samenwerking voor een sterke basis in de wijk

Het Sociaal Wijkteam werkt nauw samen met vele andere partners in de buurt en stad en met organisaties die wat voor bewoners betekenen, zoals de huisarts, wijkverpleging, woningbouwverenigingen en vrijwilligers. We doen dit om samen een sterke basis te vormen, waar iedereen veilig en gezond kan opgroeien, zichzelf kan ontwikkelen en kan meedoen.

Samen op zoek naar een oplossing

Werk je bij een corporatie of instantie en merk je dat een bewoner vastloopt?
Wil je de mogelijkheden bespreken voor je patiënt?
Maak je je zorgen over iemand binnen de vereniging, kerk of moskee?
Het Sociaal Wijkteam denkt graag mee naar een oplossing.

Heb je nog vragen over of voor het Sociaal Wijkteam? Aarzel niet en neem contact met ons op.
Wil je onze folder of ander informatiemateriaal meegeven aan bewoners of neerleggen op een zichtbare plek? Deze zijn bij ieder wijkteam kosteloos te bestellen.