Hoe werkt het Wijkteam?

Samen op zoek naar een oplossing

In Dordrecht kun je van maandag t/m vrijdag van 9.00 tot 16.00 uur binnenlopen bij de zes verschillende Wijkteams op diverse locaties. Een vrijwillige gastvrouw staat je direct te woord. Als we het antwoord op je vraag niet meteen weten, gaan we op zoek. De medewerkers van het Sociaal Wijkteam zijn ook te vinden in je wijk, bijvoorbeeld op school en in het wijkcentrum. Als je wilt, kunnen we ook een afspraak maken om bij je thuis langs te komen.

Binnen het Sociaal Wijkteam werken professionals met brede deskundigheid en ieder een eigen specialisme. Denk aan kennis over zorg, jeugd, onderwijs, werk en inkomen, hulp bij schulden of het wegwijs maken in de wijk. Samen met jou kijken we eerst naar wat je zelf nog kan, eventueel met behulp van je familie, vrienden of buren. Zo nodig maken we samen een plan of verwijzen we je door naar andere organisaties. In verband met de AVG (Algemene verordening gegevensbescherming), vragen wij jou eerst altijd toestemming om jouw gegevens vast te leggen of te delen met andere organisaties.

Eén contactpersoon, één plan

Je krijgt een vast aanspreekpunt binnen het Sociaal Wijkteam. We werken volgens het principe één contactpersoon en één plan. Als het nodig is voor de uitvoering van het plan kan de begeleider een of meerdere hulpverleners bijhalen. Uiteraard vragen wij hiervoor jouw toestemming. De begeleider blijft het vaste aanspreekpunt. Zo zorgen we ervoor dat mensen of gezinnen met meerdere hulpvragen met minder hulpverleners te maken krijgen en dat de hulp beter op elkaar is afgestemd.

Wie (tijdelijke) ondersteuning of zorg nodig heeft, kan daarop rekenen. Deze ondersteuning duurt zo kort als mogelijk en zo lang als nodig. In de gemeente zijn tal van laagdrempelige voorzieningen, die inwoners weer verder kunnen helpen. Als er hulpmiddelen of voorzieningen op maat nodig zijn, kan het Sociaal Wijkteam helpen met de aanvraag hiervan. In Dordrecht werken ook de jeugdhulpprofessionals vanuit het Sociaal Wijkteam. Dit betekent dat je met specifieke vragen over jeugdhulp of jeugdzorg ook gewoon bij het Sociaal Wijkteam terecht kunt. De medewerkers van het Sociaal Wijkteam stemmen met elkaar af.

Eén plek voor al je vragen rondom zorg, ondersteuning en over je wijk. Dat is wel zo makkelijk.