Hoe werkt het Wijkteam?

We hebben in Dordrecht drie gebieden: Centrum, Oost en West. Verspreid over deze gebieden vind je vijf wijkteams en een aantal van hen zijn ook open voor inloop. Tijdens de inloopspreekuren kun je zonder afspraak binnenlopen. Daarnaast vind je de professionals van het Sociaal Wijkteam ook verspreid over de stad. Bijvoorbeeld op school en in het buurtcentrum. Door op deze plakken zichtbaar te zijn, hopen we een bekend gezicht te worden, waardoor het voor jou makkelijker wordt om je vraag aan ons te stellen. En als je wilt kunnen we ook een afspraak maken om bij je thuis langs te komen.

Samen op zoek naar een oplossing

Bij het Sociaal Wijkteam Dordrecht werken professionals met een brede deskundigheid. Daarnaast heeft elk van hen een eigen specialisme. Bijvoorbeeld kennis over zorg, jeugd, onderwijs, werk en inkomen, hulp bij schulden of het wegwijs maken in de wijk. Het Sociaal Wijkteam Dordrecht vindt het belangrijk dat iedereen kan meedoen in de maatschappij en dat je zelf de regie hebt over je eigen leven. Soms heb je daar wat hulp bij nodig. Samen met jou kijken we naar wat je zelf kan, eventueel met hulp van je familie, vrienden of buren. En als je aanvullende hulp nodig hebt maken we samen met jou een plan waar die hulp vandaan komt. Dat kan zijn een professional van het Sociaal Wijkteam, maar we kunnen je ook helpen om in contact te komen met een andere organisatie als die jou beter kan helpen. Natuurlijk ben jij altijd degene die beslist en toestemming moet geven voordat wij iets doen, want jij hebt de regie.

Waar mogelijk krijg je binnen het Sociaal Wijkteam Dordrecht één vast aanspreekpunt. We werken volgens het principe één contactpersoon en één plan. Als het nodig is voor de uitvoering van dit plan, kan je begeleider er een andere hulpverlener bij halen. Uiteraard alleen met jouw toestemming en de begeleider blijft jouw vaste aanspreekpunt. Zo zorgen we er waar dat mogelijk is voor dat wanneer je meerdere hulpvragen hebt, je niet met meerdere hulpverleners of instanties te maken krijgt, je niet steeds opnieuw je verhaal hoeft te vertellen en kunnen we de hulp beter op elkaar afstemmen.

“ik vind het belangrijk dat inwoners zich gehoord en veilig voelen”

Sociaal werker Lysanne: ‘mij zou je zomaar kunnen aantreffen bij het inloopspreekuur. De vragen die daar gesteld worden zijn heel divers, van financiën tot huisvesting, maar ook over veiligheid of opvoeding. Die diversiteit in vragen maakt mijn werk extra leuk. Ik richt me vooral op vragen rondom veiligheid. Je merkt dat wanneer veiligheid is teruggekeerd bij een gezin of individu dat er dan pas ruimte is om aan andere hulpvragen te werken, zoals bijvoorbeeld schulden. Daarom vind ik het heel belangrijk dat Dordtenaren zich gehoord voelen en voldoende veiligheid ervaren om hun hulpvraag te delen. Dan kan ik mensen ondersteunen om hun doelen te bereiken. Om mensen weer in hun eigen kracht te zien staan is één van de mooiste dingen van mijn werk.

Schroom niet om contact op te nemen met het Wijkteam, wij zijn er voor jullie en denken graag met je mee! En als je nog twijfelt, bel ons gerust een keer op of stuur een e-mail.’

Je weg vinden in ‘hulpverlenersland’

In Dordrecht zijn tal van (laagdrempelige) voorzieningen die Dordtenaren kunnen helpen. Maar je moet wel weten dat ze er zijn. En als je op zoek gaat, kan het aanbod nogal overweldigend zijn. Wij weten de weg in het zogenaamde hulpverleners landschap en kunnen je helpen om de juiste voorziening te vinden en met het doen van een aanvraag.

Eén plek voor al je vragen rondom het dagelijkse leven en over je wijk. Dat is wel zo makkelijk.