Over het Sociaal Wijkteam

In december 2016 zijn het oud Sociaal Team en het Jeugdteam in Dordrecht samengegaan en zijn nu: Sociaal Wijkteam Dordrecht. De werkwijzen van beide teams zijn geïntegreerd en op elkaar aangepast. Zo kunnen we de mensen uit Dordrecht beter ondersteunen. Zij hoeven niet onnodig op verschillende plekken hun verhaal te doen en wij hoeven niet meer naar elkaar te verwijzen. Ons aanbod en de toegang hiertoe vormen één geheel. Hierbij gaan we uit van één contactpersoon, één plan.

Eén plek in de wijk voor al je vragen

Het Sociaal Wijkteam Dordrecht is plek waar Dordtenaren van alle leeftijden terecht kunnen voor informatie, advies, ondersteuning en toegang tot zorg. Bijvoorbeeld bij vragen over het gezin, opvoeden, opgroeien, wonen, school, werk, geldzaken, zorg, gezondheid en vrije tijd. Als iemand een bijdrage wil leveren voor zijn/haar wijk of medebewoner, dan is diegene ook van harte welkom. Met onze Sociale Wijkteams willen we een herkenbaar, vertrouwd en laagdrempelig informatie- en ontmoetingspunt in de wijk bieden. En de medewerkers zijn dezelfde vertrouwde mensen, die eerst in het sociaal of jeugdteam werkten.

OK-coaches

Binnen Sociaal Wijkteam Dordrecht werken Ouder-Kindcoaches, ook wel OK-coaches genoemd. Er zijn OK-coaches 0-4 jaar en OK-coaches 4-18 jaar. De OK-coaches onderhouden contacten met ouders, leerlingen, leerkrachten en pedagogische medewerkers van consultatiebureaus, peuteropvanglocaties, kinderdagverblijven, basisscholen en middelbare scholen. Zij denken mee en ondersteunen waar nodig bij vragen of zorgen over het opvoeden, de ontwikkeling of het opgroeien van een kind. En mocht er meer hulp of ondersteuning nodig zijn, dan is de OK-coach de schakel met de collega’s van het Sociaal Wijkteam.

Onder ‘Waar vind je ons’ vind je onze wijkteams verspreid over de gebieden Centrum, Oost en West en de bijbehorende inlooptijden. Op die tijden kun je gewoon binnen lopen zonder vooraf een afspraak te maken.