Schoolmaatschappelijk Werkers & Ouder-Kindcoaches

In het Sociaal Wijkteam werken Ouder-Kindcoaches, ook wel OK-coaches genoemd. De OK-coaches begeleiden ouders en hun kinderen van 0 tot 4 jaar. Kinderen die op de voorscholen zitten. Zit je kind op het basis- of voortgezet onderwijs? Dan staan de Schoolmaatschappelijk Werkers (smw-ers) van het Sociaal Wijkteam Dordrecht voor je klaar. De smw-ers zijn er voor leerlingen, ouders, opvoeders, leerkrachten en pedagogische medewerkers. Zij zijn net als de OK-coaches een schakel bij opgroei- en opvoedvragen.

OK-coach 0-4 jaar

De OK-coaches 0-4 jaar onderhouden contact met de consultatiebureaus, peuteropvanglocaties en kinderdagverblijven in Dordrecht. Zij zijn bereikbaar voor ouders, opvoeders en medewerkers. Zij denken even mee en ondersteunen waar mogelijk bij vragen over de opvoeding en ontwikkeling van een baby, dreumes of peuter. Vragen kunnen bijvoorbeeld gaan over de taal- en spraakontwikkeling, peuterpuberteit, gedrag, zorgen thuis, zindelijk worden, slapen of eten. En mocht er meer hulp of ondersteuning nodig zijn, dan is de OK-coach de schakel met de collega’s van het Sociaal Wijkteam.

Er zijn vier OK-coaches 0-4 jaar. Bij iedere locatie is zo veel mogelijk één OK-coach het vaste aanspreekpunt. In de flyer staat hoe de wijken zijn verdeeld over de OK-coaches. Een mail sturen kan ook naar ouderkindcoach0-4@swtdordrecht.nl of neem contact op met het Sociaal Wijkteam van jouw wijk.

[Download niet gevonden]

Schoolmaatschappelijk Werkers 4-18 jaar

De Schoolmaatschappelijk werkers zijn verbonden aan de basisscholen en middelbare scholen in Dordrecht. Zij zijn bereikbaar voor leerlingen, ouders, opvoeders en medewerkers. De smw-er kan meedenken, advies geven en ondersteunen waar nodig, zodat je zoon, dochter of leerling zich weer prettig voelt of de jongere zelf is geholpen met zijn of haar vraag.

Op iedere school is zo veel mogelijk één smw-er het vaste aanspreekpunt. Wil je weten wie de Schoolmaatschappelijk Werker op jouw school is? Neem contact op met het Sociaal Wijkteam van jouw wijk en ook op school is dit bekend.

Schoolmaatschappelijk Werk op de basisschool

Heb je vragen over de opvoeding, ontwikkeling of het gedrag van je zoon of dochter? De smw-er kan meedenken, tips geven en ondersteunen waar nodig. De ondersteuning is heel divers. Zo helpt de smw-er bijvoorbeeld kinderen omgaan met onzekerheid, angst of pesten of bij het opbouwen van zelfvertrouwen en sociale vaardigheden. Ook biedt hij of zij een luisterend oor als bijvoorbeeld ouders gaan scheiden of er zorgen thuis zijn. En mocht er meer hulp of ondersteuning nodig zijn? Dan kan de Schoolmaatschappelijk Werker informeren, begeleiden en indien nodig schakelen met de collega’s van het Sociaal Wijkteam. In de flyer lees je meer over de Schoolmaatschappelijk Werkers op de basisschool.

[Download niet gevonden]
Schoolmaatschappelijk Werk op de middelbare school

Voor leerlingen
Soms lopen zaken niet zoals je het zelf graag zou willen. Misschien lukt het je niet om in je eentje uit een vervelende situatie te komen of gaat het niet lekker op school. De Schoolmaatschappelijk Werker kan dan met je meedenken, je adviseren en je leren omgaan met dingen die jij lastig vindt. Als je iets dwarszit, blijf daar dan niet mee rondlopen. De smw-er is er speciaal op school om naar je te luisteren en je verder te helpen.

Je kunt met allerlei soorten vragen bij de smw-er terecht. Misschien ben je snel afgeleid of zijn er spanningen waardoor het op school niet goed gaat. Of zijn er situaties thuis waar je niet goed raad mee weet. Je kunt er ook terecht als je je bijvoorbeeld eenzaam of somber voelt, je wordt gepest of vragen hebt over social media, spijbelen of seksualiteit.

De smw-er gaat heel zorgvuldig om met wat jij vertelt. Als hij of zij anderen, bijvoorbeeld je ouder(s) of iemand van school, bij de gesprekken betrekt, gebeurt dat altijd in overleg met jou. In de flyer lees je meer over de Schoolmaatschappelijk Werkers van het Sociaal Wijkteam.

[Download niet gevonden]

Voor ouders
Als je kind niet lekker in zijn of haar vel zit of problemen heeft op school, dan kan de Schoolmaatschappelijk Werker iets betekenen. Hij of zij onderzoekt samen met de jongere de mogelijkheden voor een oplossing. Hij of zij luistert, denkt mee, geeft advies en wijst de weg als er andere hulp nodig is. De ondersteuning kan bijvoorbeeld gericht zijn op het terugbrengen van ervaren werkdruk, het verminderen van schoolverzuim of social mediagebruik. Maar het kan ook gaan om de gevolgen van een scheiding, het omgaan met ruzies thuis of typische pubervraagstukken zoals verliefdheid, onzekerheid, niet lekker in je vel zitten, pesten en erbij willen/moeten horen. In deze flyer staat meer informatie.

[Download niet gevonden]