Tijdige hulp bij betalingsproblemen kan grotere problemen voorkomen.  ‘Vroeg Eropaf’ is een pilot, waarin het Sociaal Wijkteam Dordrecht mensen met een beginnende betalingsachterstand snel weer op de rails probeert te krijgen. Het Sociaal Wijkteam werkt hierin samen met Trivire, Coöperatie VGZ, Zilveren Kruis, Evides Waterbedrijf, Gemeentebelastingen en vanaf 1 november 2020 met Woonbron. Dit zijn de zogenaamde ‘signaalpartners’. In 2019 is de pilot gestart in de wijken Crabbehof, Wielwijk en Krispijn. Vanwege het succes van de pilot tot nu toe, evenals door de verwachte groei van mensen met financiële problemen door de coronacrisis, is de pilot vanaf 1 juli 2020 uitgebreid naar heel Dordrecht.

Hoe gaat het in zijn werk?
Wanneer iemand een betalingsachterstand heeft, dan geeft één van de genoemde instanties (na het doorlopen van de eigen stappen om de betalingsachterstand samen met de debiteur  op te lossen) een signaal aan het Sociaal Wijkteam Dordrecht. Een medewerker van het betreffende wijkteam gaat dan bij diegene langs voor een afspraak. Samen kijken ze wat er nodig is om de betalingsachterstand onder controle te krijgen. Mensen mogen zelf beslissen of ze door het Sociaal Wijkteam geholpen willen worden.


Samen tegen armoede

In Dordrecht is armoede helaas aan de orde van de dag. Zo’n 9.600 huishoudens hebben concreet risico op (problematische) schulden en bij ca. 4.500 huishoudens zou hier al daadwerkelijk sprake van zijn. In 2017 ontving de Sociale Dienst Drechtsteden ca. 900 schuldhulpverzoeken van Dordtenaren. Leven in armoede en/of met problematische schulden heeft ingrijpende persoonlijke en maatschappelijke effecten. Daarom heeft de gemeente samen met maatschappelijke partners in de stad het programma ‘Samen tegen Armoede’ opgesteld. Het project Vroeg Eropaf is onderdeel van dit programma.

Wethouder Peter Heijkoop: “Mensen met schulden melden zich in veel gevallen te laat aan voor schuldhulp. Meestal schamen zij zich voor hun schulden of hopen deze nog zelf op te lossen. Schulden kunnen hierdoor flink oplopen. We willen daarom zo vroeg mogelijk hulp bieden.”