In maart 2024 start vanuit Sociaal Wijkteam Dordrecht een groep voor vrouwen die binnen hun partnerrelatie te maken hebben gehad met huiselijk geweld. Gevolgen van huiselijk geweld kunnen zijn dat je niemand meer vertrouwt, dat je je laat leiden door angst of dat je last hebt van nachtmerries. Het kan je heel erg boos laten voelen, je holt maar door, je doet alles voor anderen… en niets voor jezelf.

Vrouwen kunnen in deze gespreksgroep hun ervaringen met elkaar delen, elkaar steunen en van elkaar leren. Je ontdekt dat je niet de enige bent. Het doel is om vrouwen handvatten te geven om een nieuw leven op te bouwen na een relatie waarin huiselijk geweld plaatsvond.

Er zijn 3 hoofdthema’s die aanbod komen:

  • Hoe is het gekomen dat je te maken had met huiselijk geweld?
  • Hoe ben je uit de situatie gekomen?
  • Hoe ga je het in de toekomst voorkomen?

Er wordt aan de hand van thema’s met elkaar gepraat in grote en kleine groepjes, maar ook worden er verschillende spelvormen en oefeningen gedaan. Uitgangspunt is dat ieder in haar waarde gelaten wordt.

Informatie over de groep:

Er zijn in totaal 9 bijeenkomsten op dinsdagochtend onder schooltijd. De groep start op 6 maart 2024.

Locatie: Sociaal Wijkteam Sterrenburg: Callistolaan 2, Dordrecht
Tijdstip: 9:15 – 11:15 uur.

De groep wordt begeleid door twee vrouwelijke hulpverleners, namelijk Margreet Sas en Tugba Aydin. Een ervaringsdeskundige sluit bij sommige bijeenkomsten aan bij de groep.

Iedereen die zich aanmeld, krijgt voordat de groep begint een kennismakingsgesprek met de begeleidsters. Aan de hand daarvan kun je bepalen of je deel wilt nemen aan de groep.

Informatie en aanmelding:

Wil je jezelf aanmelden, bel dan met Sociaal Wijkteam Dordrecht: 06-53392504 (Margreet) of 06-46843549 (Tugba). Aanmelden kan ook door te mailen naar groepswerk@swtdordrecht.nl met als onderwerp: ‘Je leven opbouwen’